Aktuálne

X. Medzinárodné stretnutie Slavkovov

Jubilejné  X. medzinárodné stretnutie miest a obcí, ktoré majú vo svojom názve   „ Slavkov“ sa uskutočnilo v Slavkovciach v dňoch 8.9.2017 – 10.9.2017. Súčasťou stretnutia boli oslavy 715. výročia 1. písomnej zmienky o obci Slavkovce.

Program stretnutia  bol nasledovný:

PIATOK, 8.9.2017

Príchod delegácií do Slavkoviec, spoločný obed, po ňom bola plavba loďou po Zemplínskej  Šírave. Ďalej nasledovala prehliadka Vinianského hradu, spojená s návštevou vínnej pivnice a večerou na hrade a spoločné posedenie v hoteli Felícia

SOBOTA, 9.9.2017

Príchod do Slavkoviec privítanie v Mindžakovej chiži,folklórnou skupinou Radosť zo Slavkoviec , kde bola prehliadka domu ľudových tradícií a remesiel, ochutnávka domáceho piva v pivnici.

Potom nasledovala prehliadka obce / gréckokatolícky kostol/. Po obede bola prezentácia 9. stretnutia Slavkovov odovzdanie putovnej kroniky a zahájenie osláv 715. výročia 1. písomnej zmienky o obci Slavkovce v Mindžakovej chiži. Počas osláv sa Slavkovy prezentovali ochutnávkou vlastných špecialít pre účastníkov osláv vo svojich stánkoch spojený s kultúrnym program osláv

NEDEĽA, 10.9.2017

O pol jedenástej  bola slávnostná bohoslužba v reformovanom kostole v Slavkovciach a vystúpenie skupiny JOEL Tak následoval obed  po obede  ukončenie stretnutia a návrat domov.

Našu obec na X.Medzinárodnom stretnutí reprezentovala starostka obce Viera Kašperová a Mária Hribľanová.

Budúcoročné stretnutie sa uskutoční v Slavkove u Uherského Hradisťa, kde nás

pozval starosta Libor Švardala s delegáciou.


Rekonštrukcia kostola

Takto momentálne vyzerá náš kostol sv. Michala. V mesiaci august 2017 začala rekonštrukcia obvodových múrov, ktoré nasakovali spodnými vodami a spôsobovali moknutie muriva a pleseň. Osekali sa steny do základného kameňa do výšky 150 cm, potrebné je urobiť výmenu elektroinštalácie  a následne na to sa bude v druhej polovici septembra maľovať presbytérium kostola, na ktoré máme poukázané finančné prostriedky z 2 % dane. Súbežne s touto rekonštrukciou prebieha aj reštaurovanie portálu v kostole a vitrážových okien, ktoré sú narušené vonkajšími vplyvmi.

Je pred nami veľká výzva ,preto prosíme dobrodincov, ktorý chcú pomôcť pri týchto prácach či už fyzický, finančne ,alebo aj duchovne a to modlitbou, nech tak učinia..

Č.ú.: SK 35 0900 000000 5029657244  variabilný symbol : 1883

Naši predkovia vykonali omnoho náročnejšiu obetu na to ,aby sme mali v našej malebnej dedinke takýto pekný kostol , tak je našou kresťanskou povinnosťou toto dielo uchovávať a zveľaďovať.

Všetkým  dobrodincom Pán Boh odplať a požehnaj.