Oznámenie o vyhlasení výberového konania na obsadenie funkcie riaditel’a Základnej školy s materskou školou v Toryse

vyberove_konanie.docx