Podujatia

paradaSrdečne vás pozývame na Slavkovskú “Retro Parádu #2”, ktorá sa uskutoční v Nedeľu, t.j. 2.10.2016 o 14:00 pred kultúrnym domom. Na retro parádu stačí prísť oblečený v nezvyčajnom oblečení, ktoré sa už dnes nenosí. Sledujte aj Facebook.

 

 

Podľa tradície sa koná vždy v prvú májovú nedeľu. Potulka sa uskutoční v nedeľu 1. mája 2016 so začiatkom o 09.00 hodine vo Vyšnom Slavkove, okres Levoča. Na tohtoročnej potulke sa v závere uvedie pre širokú turistickú verejnosť nová informačná tabuľa na mieste kde Gustáv Popovič pálil vápno. K tabuli turistov dovedie modrá značka k významnému miestu, ako odbočka modrej turistickej značky zo Suchej doliny.

Na potulke v roku 2015 sa podarilo archeológom nájsť v kultúrnej zemi svedectvo o osídlení z doby bronzovej. V roku 2014 sa na Sihoti odkryli dlho hľadané základy starého slovanského kostola.

V obci Vyšný Slavkov je žriedlo skupinového gravitačného vodovodu. Buduje sa skanzen slovanských ľudových tradícií a remesiel. V kostole na návrší sú umiestnené prvostupňové relikvie svätých, čo je vzhľadom na veľkosť obce určite svetový unikát. Funguje tu dobrovoľný hasičský zbor, folklórny súbor a turistický oddiel.

Na objavovanie čaká lokalita Šibeň, Šmertnica a trasa starej furmanskej cesty smerom na Pongrácovce, kde boli podľa rozprávania pamätníkov v lese zvyšky starých kamenných mostov. Vďaka turistickým nadšencom boli zriadené turistické chodníky, pričom trasy sa dajú rôzne kombinovať.

Viac informácií na:
WWW.branisko.weebly.com
WWW.ubytovanievysnyslavkov.sk

Za KST Smrekovica – Kamilky Vyšný Slavkov

Ján Chovanec a Ing. Kamil Hudák.