Ubytovanie

Obec Vyšný Slavkov ponúka ubytovanie v penzióne pre 10 osôb

viac informácií a rezervácia na OcÚ 
tel. +421 53 4699 497 
e-mail: vysnyslavkov@livenet.sk